Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Nóż
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Nóż żelazny. Trzpień rękojeści wyodrębniony obustronnie. Ostrze wzdłuż górnej, tępej krawędzi obustronnie ornamentowane, z jednej strony dwiema rytymi liniami, z drugiej – trzema liniami rytymi, z czego między i częściowo na dwóch górnych liniach umieszczone zostały dwa rzędy wybitych (?) punktów, w przybliżeniu owalnych; koniec trzeciej linii przy granicy z rękojeścią rozdwojony; ornament czytelny tylko na krótkich, najlepiej zachowanych odcinkach ostrza.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
dł. całkowita – 16,70 cm, trzpienia rękojeści – 5,20 cm; szer. ostrza maksymalna – 2,30 cm; gr. – 0,10–0,32 cm
Waga
Stan zachowania
ostrze nieznacznie uszkodzone wzdłuż dolnej, tnącej krawędzi
Sposób wykonania
kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8815
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 92–93, 338–340, ryc. 91:204, tabl. XX:204.

Dane dodatkowe