Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Ostroga
Chronologia
okres rzymski / wczesne średniowiecze (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment kabłąka ostrogi żelaznej z uszkodzonym bodźcem. Kabłąk nieznacznie poszerzony u podstawy bodźca, w przekroju płasko-wypukły. Przekrój bodźca u podstawy owalny.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
wys. zachowana – 3,00 cm; wys. bodźca zachowana – 1,00 cm; szer. kabłąka maksymalna – 1,30 cm, końca zachowanego ramienia – 0,70 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak jednego ramienia; uszkodzony bodziec
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8589
Literatura

Juściński M. 2009, Ostrogi z Gródka nad Bugiem, in: H. Taras, A. Zakościelna (eds.), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, Lublin, 324, ryc. 2:2.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 92–93, 332, 334–335, tabl. XIX:203.

Dane dodatkowe