Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment języczkowatego okucia końca pasa ze stopu miedzi. Zachowana dolna część, przerobiona prawdopodobnie na skuwkę sprzączki lub aplikację/okucie. Ornament w postaci czterech wybijanych kółek z kropką w środku, rozmieszczonych symetrycznie i dwóch rzędów drobnych stempelków zbliżonych do trójkąta, biegnących wzdłużnie przez środek okucia; wokół krawędzi delikatnie zaznaczona ryta linia, na krótkim odcinku przechodząca w linię lekko zygzakowatą, słabo czytelną. Przy dolnej krawędzi okrągły otwór, prawdopodobnie w miejscu nitu, umieszczony pomiędzy rzędem stempelków i skrajnym kółkiem oraz częściowo je niszczący. Typologia: Madyda-Legutko VI.12, odmiana 2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: 2,20×2,40 cm; gr. – ok. 0,10 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny - brak górnej części
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8585
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 88–89, 295, 299–300, ryc. 67:195, tabl. XVIII:195.

Dane dodatkowe