Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment języczkowatego okucia końca pasa ze stopu miedzi. Zachowana dolna część, bogato ornamentowana na całej powierzchni podwójnymi rzędami tzw. wilczych zębów, tworzących rozmieszczone naprzemiennie pasy poprzeczne i załamane trójkątnie. Typologia: Madyda-Legutko VI.12, odmiana 2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20665
Wymiary
dł. zachowana – 3,40 cm; szer. maksymalna – 2,30 cm; gr. – ok. 0,85 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny - brak górnej części
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8583
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 88–89, 295, 297–298, ryc. 67:196, tabl. XIX:196.

Dane dodatkowe