Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Języczkowate, bogato ornamentowane okucie końca pasa ze stopu miedzi. Ornament częściowo zatarty, rozmieszczony w czterech strefach rozdzielonych trzema cienkimi liniami rytymi, równoległymi do krawędzi bocznych okucia, od zewnątrz ograniczony podobną linią pierwotnie najpewniej biegnącą wokół wszystkich krawędzi, obecnie urywającą się przy prawej, najbardziej uszkodzonej. W strefie przykrawędnej lewej rząd stempelków i nacięć (?), w przybliżeniu trójkątnych; w strefie przykrawędnej prawej rząd rzadko rozmieszczonych trójkątnych stempelków; w strefach środkowych bardzo cienkie, ułożone ukośnie i równoległe do siebie ryte linie oraz słabo zachowane wybijane półkola, z małymi kółkami wewnątrz. Przy górnej krawędzi okucia dwa owalne wcięcia, położone tuż obok siebie, ale przesunięte w bok względem jego środka – prawdopodobnie miejsca po nitach. Typologia: Madyda-Legutko VI.12, odmiana 2.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 5,00 cm; szer. – 1,60–1,70 cm; gr. – 0,15–0,20 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8561
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 94–95, 295, 297–298, 300–302, ryc. 67:210, tabl. XX:210.

Dane dodatkowe