Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie końca pasa ze stopu miedzi, zachowane w około 2/3. Najprawdopodobniej języczkowate. Mocowane na dwa nity, niezachowane; w przedniej płytce mocującej duże otwory, podkreślone od dołu poprzeczną linią rytą (?), w tylnej – o średnicy mniejszej niemal o połowę. Ornament bogaty, ale bardzo silnie zatarty w postaci drobnych i gęsto rozmieszczonych nakłuć o różnych kształtach, w tym prawdopodobnie motywu tzw. wilczych zębów, tworzących poprzeczne rzędy rozmieszczone w trzech grupach (w każdej grupie po 3? rzędy nakłuć). Poniżej rzędów nakłuć cztery wybite kółka z kropką w środku, rozmieszczone symetrycznie, z umieszczonymi pomiędzy nimi słabo czytelnymi nakłuciami o trudnym do odtworzenia układzie pierwotnym. Typologia: najprawdopodobniej Madyda-Legutko VI.12, odmiana 2.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,20 cm; szer. – 1,40–1,50 cm; gr. – 0,10–0,20 cm, w miejscu zaczepu – 0,40 cm; światło nitów – ok. 0,19 cm
Waga
Stan zachowania
mocowanie na nity, niezachowane; brak 1/3 okucia
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8552
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 94–95, 295, 297–298, ryc. 67:211, tabl. XX:211.

Dane dodatkowe