Przedmiot
Skuwka sprzączki
Chronologia
faza D1-D2
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Półokrągła skuwka sprzączki ze stopu miedzi, mocowana na pięć nitów rozmieszczonych wzdłuż zewnętrznej, łukowatej krawędzi. Częściowo zachowany jeden nit z w przybliżeniu półokrągłą, małą główką; przy jej krawędzi bardzo mała, wąska i krótka srebrna blaszka – pozostałość podkładki (?). Na zewnętrznej powierzchni skuwki wokół czterech otworów w miejscu niezachowanych nitów słabo widoczne, okrągłe w zarysie i bardzo płytkie zagłębienia/„odciski” – być może ślady po podkładkach. Krawędzie skuwki po zewnętrznej stronie lekko fasetowane. Typologia: prawdopodobnie skuwka sprzączki z owalną ramą, Madyda-Legutko grupa H.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi; srebro
Wymiary
zachowane: dł. całkowita – 2,10 cm, bez zaczepów – 1,50 cm, nitu – 0,46 cm; szer. maksymalna – 2,20 cm; gr. – ok. 0,10 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8551
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 94–95, 292–294, ryc. 64:209, tabl. XX:209.

Dane dodatkowe