Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
późny okres rzymski – wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Języczkowate okucie końca pasa ze stopu miedzi. Wąskie i smukłe. Mocowane na trzy nity; zachowane dwa z nich przy górnej krawędzi okucia – oba z wysokimi główkami ze stożkowato uformowanymi końcami. Korpus okucia z grubej sztabki, prostokątnej w przekroju, z półokrągłymi wycięciami w obu krawędziach bocznych, umieszczonymi w około połowie jego długości. Powyżej i poniżej wycięć ornament w postaci podwójnych rzędów drobnych i gęsto rozmieszczonych wybitych punkcików. Wzdłuż krawędzi bocznych
okucia bardzo cienka i płytka linia ryta, miejscami zatarta. Typologia: zbliżone do Madyda-Legutko VI.12.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 5,50 cm; szer. maksymalna – 0,90 cm, w miejscu wycięć – 0,64 cm; gr. – 0,19–0,25 cm, w miejscu zaczepu – 0,42 cm; dł. nitów – ok. 0,52 cm; światło nitów – 0,12 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8562
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 94–95, 295, 297–298, ryc. 67:212, tabl. XX:212.

Dane dodatkowe