Przedmiot
Okucie pasa
Chronologia
okres rzymski / wędrówek ludów bądź wczesne średniowiecze
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie pasa ze stopu miedzi w postaci długiej, prostokątnej płytki zakończonej łukowato, od spodu wklęsłej, w przekroju w przybliżeniu daszkowatej, mocowanej na trzy nity – dwa przy prostej krawędzi, jeden przy łukowatej; główki nitów niewidoczne na powierzchni przedmiotu. Ornament reliefowy w postaci trzech wzdłużnych, wypukłych i wąskich pasów – przy krawędzi okucia i na jego środku; każdy z pasów poprzecznie nacinany, co daje efekt wypukłych, małych prostokątów rozdzielonych żłobkami.

Miejscowość
Gródek - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,50 cm; szer. – 1,10 cm; gr. – ok. 0,20 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8553
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 96–97, 295, 304–305, ryc. 71:213, tabl. XX:213.

Dane dodatkowe