Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
fazie B2/C1 do stadium C1b (C2)
Kultura
wielbarska
Szczegółowa charakterystyka

Okucie końca pasa ze stopu miedzi, uszkodzone, z niezachowanym zakończeniem trzonka. Część mocująca szeroka, uformowana lekko wachlarzowato z fragmentarycznie zachowanym jednym nitem i podstawą podkreśloną dwoma poprzecznymi żłobkami. Krawędzie pomiędzy żłobkami łukowato wycięte. Trzonek ze ściętymi krawędziami, od spodu płaski, w przekroju daszkowaty. Typologia: Madyda-Legutko grupa III; być może typ 5 lub 6.

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
41 (AZP 88–93/64)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,70 cm; szer. części mocującej maksymalna – 1,90 cm, trzonka 0,40–0,60 cm; gr. trzonka – 0,20–0,23 cm; światło nitu181 – ok. 0,50 cm; dł. nitu zachowana – 0,36 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletne - brak zakończenia trzonka
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/4825
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 190–191, 293–296, ryc. 65:484, tabl. XLIV:484.

Dane dodatkowe