Przedmiot
Okucie pasa
Chronologia
późny okres rzymski / okres wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Prostokątne okucie pasa ze stopu miedzi z ażurowym i reliefowym ornamentem. W centralnej części prostokątne, wypukłe pole z trzema niskimi żeberkami rozdzielonymi dwoma wąskimi żłobkami, w połowie długości przeciętymi trzema poprzecznymi nacięciami. Pozostały ornament rozmieszczony symetrycznie. Po obu stronach prostokątnego pola szerokie żłobki dodatkowo je wydzielające. Na obu końcach po dwie stylizowane głowy ptaków (orłów?) widzianych z profilu, dziobami zwróconych do „wnętrza” okucia. Oczy ptaków utworzone przez okrągłe główki nitów (łącznie czterech), z zachowanymi trzpieniami wychodzącymi na stronę spodnią, z prostokątnymi podkładkami o zróżnicowanych wielkościach nałożonymi na końce trzech z nich. W połowie długości spodniej strony, przy krawędzi okucia, dodatkowy nit od dołu „mocujący” dwie prostokątne blaszki – skrzyżowane i ułożone jedna na drugiej – zakończony prostokątną podkładką. Narożniki górnej, dłuższej blaszki widoczne są od strony przedniej okucia.

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
41 (AZP 88–93/64)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20657
Wymiary
dł. – 2,64 cm; szer. – 1,84 cm; gr. w części centralnej – ok. 0,34 cm; dł. głównych, kompletnych nitów – ok. 0,73; 0,76; 0,74 cm; dodatkowego – ok. 0,52 cm; światło nitów – ok. 0,30–0,33 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/4822
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 190–191, 295, 301–305, 380, ryc. 70:485, tabl. XLIV:485.

Dane dodatkowe