Przedmiot
Sprzączka
Chronologia
późny okres rzymski i wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Sprzączka z owalną, jednodzielną ramą, ze stopu miedzi, nieznacznie pogrubioną w przedniej części, w przekroju owalną. Kolec z niewielkim, owalnym i słabo zaznaczonym wypłaszczeniem u podstawy. Typologia: Madyda-Legutko H.16.

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
41 (AZP 88–93/64)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. ramy – 1,90, szer. – 2,40 cm; gr. maksymalna – 0,40 cm; dł. kolca – 2,30 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/4792
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 190–191, 287–288, 292, ryc. 62:483, tabl. XLIV:483.

Dane dodatkowe