Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie końca pasa (?) ze stopu miedzi. Niekompletne – zachowana jedynie górna część z pojedynczym nitem. Najprawdopodobniej przerobione. Obecnie w przybliżeniu prostokątne, płaskie. Krawędzie boczne nieuszkodzone (pierwotne), w kilku miejscach z pojedynczymi, krótkimi nacięciami (pozostałość/element ornamentu?). Krawędź górna, powyżej nitu, delikatnie ścieniona, ze słabo czytelnymi, krótkimi nacięciami oraz z wycięciem, w przybliżeniu trójkątnym, umieszczonym w około połowie szerokości; poniżej załamana trójkątnie linia ryta (?), nawiązująca do kształtu wycięcia. Krawędź dolna odłamana (?) i zagładzona. Na powierzchni zewnętrznej ornament utworzony przez dwie ukośne linie ryte odchodzące od krawędzi bocznych i krzyżujące się ze sobą na kształt litery X, od dołu opartej na kolejnej, ale poprzecznej linii rytej; w utworzonym w ten sposób trójkątnym polu niewielkie, wybite punkciki. Nit żelazny, z dużą główką, przesunięty w bok względem środka okucia i umieszczony częściowo „na ornamencie”. Umiejscowienie nitu (wtórne?) „na ornamencie” oraz ślady wtórnego obrabiania przedmiotu pozwalają ostrożnie zakładać, że jest to przerobione okucie końca pasa. Typologia: najprawdopodobniej języczkowate Madyda-Legutko VI.12.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi, żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 2,30 cm; szer. maksymalna – 1,60 cm; dł. nitu – ok. 0,46 cm.
Waga
Stan zachowania
niekompletne
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/8163
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 50-51, 295, 297-298, ryc. 67:42, tabl. V:42.

Dane dodatkowe