Przedmiot
Okucie pasa
Chronologia
okres rzymski / wędrówek ludów (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie pasa ze stopu miedzi z odłamanym końcem. Część mocująca lekko trapezowata i płaska, w przekroju prostokątna, od góry i dołu ozdobiona podwójnymi, poprzecznymi liniami rytymi z umieszczonym pomiędzy nimi nitem z okrągłą, rozklepaną główką. Trzonek w przybliżeniu prostokątny z fasetowanymi krawędziami, w przekroju półokrągły, od spodu do około połowy długości płaski, dalej lekko wklęsły; na zewnętrznej powierzchni ornamentowany rzędem ukośnych linii rytych.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 4,90 cm, nitu – 0,46 cm; szer. górnej części – 0,76 cm, trzonka – 0,56–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletne - odłamany koniec
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/9255
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 52-53, 295, 304-307, ryc. 71:43, tabl. VI:43.

Dane dodatkowe