Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Okucie końca pasa, najprawdopodobniej dziobowate ze słabo wyrażoną asymetrią, ze stopu miedzi. Zachowane w około 2/3 z uszkodzonym zaczepem. Ornamentowane czterema parami wybijanych oczek, rozmieszczonych niesymetrycznie oraz umieszczonymi pomiędzy nimi drobnymi, słabo czytelnymi, poprzecznymi nacięciami tworzącymi dwa wzdłużne rzędy biegnące przez środek okucia. Przy górnej krawędzi słabo czytelne pionowe, cienkie linie, odchodzące od niej prostopadle, pierwotnie prawdopodobnie ornament tzw. wilczych zębów. Typologia: Madyda-Legutko VI.11.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,40 cm; gr. – 0,15–0,20 cm, w miejscu zaczepu – 0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny - brak 1/3 okucia, uszkodzony zaczep
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8159
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 78–79, 295, 297–298, ryc. 66:155, tabl. XVI:155.

Dane dodatkowe