Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Okucie pasa (?)
Chronologia
okres rzymski / wędrówek ludów (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie pasa (?) z płaskiej, cienkiej, prostokątnej taśmy z odłamanym jednym końcem, ze stopu miedzi. Mocowane na jeden nit; w jego miejscu okrągły otwór.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,50 cm; szer. – 0,90 cm; gr. – 0,07 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletne - ułamany jeden koniec
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8288
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 78–79, 295, 304–305, ryc. 71:156, tabl. XVI:156.

Dane dodatkowe