Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Dolna część języczkowatego, bogato ornamentowanego okucia końca pasa ze stopu miedzi. Ornament w postaci trójkątnych stempelków rozmieszczonych wzdłuż krawędzi okucia, ograniczonych od zewnątrz linią rytą. W centrum dwie równoległe, wzdłużne linie ryte z umieszczonymi między nimi słabo czytelnymi, ukośnymi nacięciami. Z jednej strony okucia, pomiędzy pionową linią a rzędem stempelków, płytko wybite dwa kółka. Typologia: Madyda-Legutko VI.12, odmiana 2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,50 cm; szer. maksymalna – 1,70 cm; gr. – 0,10–0,15 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny - brak górnej części
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8584
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 90–91, 295, 297–298, ryc. 67:197, tabl. XIX:197.

Dane dodatkowe