Przedmiot
Okucie końca pasa
Chronologia
faza C3-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Górna część języczkowatego okucia końca pasa ze stopu miedzi. Mocowana na dwa nity. Ornament w postaci tzw. wilczych zębów silnie zatarty, czytelny tylko miejscami. Typologia: Madyda-Legutko VI.12, odmiana 2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,50 cm; szer. – 1,30–1,50 cm; gr – 0,10–0,20 cm, w miejscu zaczepu – 0,30 cm; światło nitów – ok. 0,16 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny - brak dolnej części
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8582
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 90–91, 295, 297–298, tabl. XIX:198.

Dane dodatkowe