Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zawieszka/okucie pochwy miecza
Chronologia
faza D3 lub D3/E
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zawieszka/okucie pochwy miecza ze stopu miedzi. Niekompletne, zachowane w około połowie. Korpus płaski od spodu, płytowaty, ze środkową częścią szeroką z fasetowanymi krawędziami, w przekroju lekko półokrągłą. Na końcu korpusu duża, prostokątna – także w przekroju – tarczka, od spodu na niemal całej powierzchni płaska, przy końcu pogrubiona. Zachowany koniec uformowany na kształt szerokiego, tępo zakończonego kolca, od spodu po bokach pogrubionego, w centrum wklęsłego. Typologia: najbliższa do
Menghin typ Nydam-Porskær.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20666
Wymiary
dł. zachowana – 2,90 cm; szer. korpusu w środkowej części – ok. 0,95 cm; wymiary tarczki – ok. 1,45×0,90 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletne - brak około połowy
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8586
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 90–91, 322–323, 380, ryc. 83:199, tabl. XIX:199.

Dane dodatkowe