Przedmiot
Zawieszka
Chronologia
schyłek okresu rzymskiego - wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zawieszka srebrna – lunula. Wykonana z jednego kawałka bardzo cienkiej blachy. W części środkowej w przybliżeniu trójkątny występ. Typologia: Gopkalo typ I/1.

Miejscowość
Cichobórz
Stanowisko
46 (AZP 88-94/84)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
srebro
Wymiary
rozstaw ramion – 3,50 cm; wys. zachowana – 1,40–1,70 cm; gr. – ok. 0,50–0,55 cm
Waga
Stan zachowania
Niekompletna – brak uchwytu
Sposób wykonania
cięcie
Nr inwentarzowy
MH/A/8913
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 38-39, 310-313, ryc. 75, tabl. II:7.

Dane dodatkowe