Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Okucie pasa (?)
Chronologia
okres rzymski (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi. Niekompletny, w postaci wąskiej, trapezowatej sztabki z uszkodzonym końcem. Poszerzona górna część wyodrębniona trójkątnymi nacięciami wszystkich krawędzi – niezachodzących na tylną, zupełnie gładką powierzchnię – z centralnie umieszczonym nitem z owalną, rozklepaną główką. Pozostała część przedmiotu płaska, z pogrubionymi krawędziami bocznymi. Być może uszkodzone okucie pasa.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 3,20 cm, nitu – 0,48 cm; szer. – 0,74–1,17 cm; gr. – ok. 0,19 cm, pogrubionych krawędzi – ok. 0,23 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny
Sposób wykonania
odlew, kucie
Nr inwentarzowy
MH/A/9111
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 60-61, 295, 306-307, tabl. XII:106.

Dane dodatkowe