Przedmiot
Zapinka
Chronologia
stadium B2b lub fazę B2/C1-C1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, dwudzielna, ze stopu miedzi. Masywna i duża. Brak sprężyny i igły. W otworze w wydłużonej, owalnej płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny. Kabłąk silnie rozszerzony przy główce i wąski w dolnej części; płaski od spodu, w przekroju trójkątny. Przy przejściu kabłąka w nóżkę wyraźny, szeroki grzebień z trzema poprzecznymi żłobkami. Nóżka zwężająca się w kierunku uszkodzonego końca, w przekroju trójkątna. Prawdopodobnie na końcu nóżki znajdował się profilowany guzek lub grzebień i guzek. Typologia: A.IV, zapinka trąbkowata.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
2 (AZP 86–95/12)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 5,20 cm; szer. kabłąka w górnej części 2,10 cm, powyżej grzebienia – 0,70 cm, grzebienia – 1,30 cm, nóżki – 0,65–1,20 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8923
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 62-63, 220, 238-239, ryc. 16:107, tabl. XII:107.

Dane dodatkowe