Przedmiot
Zawieszka (?)
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze srebra, przetopiony, w postaci blaszki, w przybliżeniu trójkątnej, z jedną krawędzią lekko zaokrągloną. Powierzchnia jednej strony niemal gładka, lekko wypukła, drugiej – pogrubiona wzdłuż łukowatej krawędzi z przywartym perełkowanym drutem. Przy najkrótszej krawędzi zachowana połowa otworu (?). Być może zniszczona zawieszka.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
srebro
Wymiary
dł. – 1,50 cm; szer. – 1,25 cm; gr. – 0,13–0,30 cm
Waga
Stan zachowania
przetopiona
Sposób wykonania
topienie, odlewanie, cięcie
Nr inwentarzowy
MH/A/8625
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 60-61, 306-307, 309, 312-313, tabl. XII:105.

Dane dodatkowe