Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Okucie pasa (?)
Chronologia
okres rzymski (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi w postaci cienkiej, prostokątnej blaszki z jednym końcem uformowanym trójkątnie. Ułamany (?). Wszystkie krawędzie skośnie ścięte, w tym najwyraźniej boczne. Pośrodku blaszki – u podstawy trójkątnej części – niewielki, okrągły otwór, najprawdopodobniej w miejscu niezachowanego nitu. Poniżej otworu duże, wybite oczko i podłużne linie ryte o zróżnicowanej długości, rozmieszczone na planie trójkąta i stykające się z dolną krawędzią przedmiotu, przy czym najdłuższa linia, zaczynająca się tuż pod oczkiem, znajduje się pośrodku przedmiotu. Najprawdopodobniej okucie, być może pasa (?).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
2 (AZP 86–95/12)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: dł. – 2,60 cm; szer. – 1,14–1,22 cm; gr. – ok. 0,09 cm
Waga
Stan zachowania
ułamany (?)
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8925
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 62-63, 295, 306-307, tabl. XII:109.

Dane dodatkowe