Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Rama sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Rama sprzączki jednodzielnej, ze stopu miedzi, owalna, pogrubiona w przedniej części, w przekroju soczewkowata. Podstawa ramy, w miejscu mocowania niezachowanego kolca, wyodrębniona wyraźnym stopniem. Typologia: zbliżona do Madyda-Legutko H.15.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
2 (AZP 86–95/12)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 1,70 cm; szer. – 3,10 cm; gr. maksymalna – 0,43 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny - brak kolca
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8924
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 62-63, 292, ryc. 62:108, tabl. XII:108.

Dane dodatkowe