Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
(B2b) - B2/C1-C1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kapturkowa serii wschodniej, ze stopu miedzi. Brak sprężyny, igły i nóżki. Zachowane górna cięciwa umieszczona w częściowo zniszczonym cylinderku i bardzo mały fragment jednego kapturka na sprężynę. Kabłąk płaski od spodu, wyraźnie rozszerzony w górnej części, ze skośnie ściętymi krawędziami, w dolnej – z szerokim, niskim grzebieniem ornamentowanym czterema poprzecznymi żłobkami rozdzielającymi niskie żeberka, niektóre ze słabo czytelnymi i delikatnymi poprzecznymi nacięciami. Powierzchnia kabłąka powyżej grzebienia ornamentowana trzema grupami podwójnych żłobków umieszczonych wzdłuż krawędzi bocznych i pośrodku; żeberka pomiędzy żłobkami poprzecznie i gęsto nacinane; w górnej części pomiędzy opisanymi żłobkami kolejne cztery, naprzemiennie ukośne żłobki stykające się końcami i tworzące motyw dwóch odwróconych trójkątów. Typologia: A.II.41. Z dużym prawdopodobieństwem Schuster A.41.X.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
3 (AZP 86–94/10)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi - CL 20645
Wymiary
dł. zachowana – 2,10 cm, cięciwy – 2,70 cm; szer. kabłąka – 1,30–1,70 cm, grzebienia – 1,50 cm
Waga
Stan zachowania
brak sprężyny, igły i nóżki
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7044
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 62-63, 220, 227-229, 377, ryc.9:110, tabl. XII:110.

Dane dodatkowe