Przedmiot
Skuwka
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Skuwka prostokątna z zawieszonym pierścieniem ze stopu miedzi – element pasa. Z jednym nitem. Pierścień z okrągłego w przekroju drutu, przy niedomkniętych końcach lekko spiłowanego. Typologia: Madyda-Legutko odmiana 2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. skuwki – 1,50 cm; szer. – 0,70 cm; śr. pierścienia – 1,30 cm
Waga
Stan zachowania
kompletna
Sposób wykonania
odlew, piłowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/8220
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 78–79, 295, 301–302, ryc. 69:157, tabl. XVI:157.

Dane dodatkowe