Przedmiot
Okucie pasa (?)
Chronologia
okres rzymski / wędrówek ludów (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie pasa (?) ze stopu miedzi, składające się z dwóch prostokątnych płytek – spodniej nieco mniejszej i częściowo zniszczonej – połączonych dwoma nitami. Główki nitów rozklepane i starannie spiłowane. Na zewnętrznej płytce słabo czytelny ornament w postaci pojedynczej, ukośnej linii rytej.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
górna płytka – 1,80×0,90 cm, dolna – 1,40×0,60 cm; światło nitów – ok. 0,20 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzone
Sposób wykonania
odlew, piłowanie
Nr inwentarzowy
MH/A/7056/5
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 84–85, 295, 304–305, ryc. 71:185, tabl. XVIII:185.

Dane dodatkowe