Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Rama sprzączki (?)
Chronologia
okres rzymski (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi w postaci łukowato wygiętego pręta o zróżnicowanej szerokości, spłaszczonego, szczególnie od spodniej (?) strony. W części „centralnej” najszerszy, w przekroju łezkowaty; przy uszkodzonych końcach wyraźnie przewężony i w przekroju w przybliżeniu owalny. Być może kółko lub rama sprzączki.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: dł. – 3,10 cm; szer. 0,19–0,41 cm; gr. – 0,16–0,24 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzony
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7057/3
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 84–85, 287–288, 292, tabl. XVIII:186.

Dane dodatkowe