Przedmiot
Skuwka sprzączki
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Skuwka sprzączki ze stopu miedzi. Zachowana jedna, uszkodzona płytka i fragment jednego zaczepu obejmującego ramę. Prostokątna, z delikatnie ściętymi krawędziami, z dwoma okrągłymi otworami (jeden zachowany fragmentarycznie) na nity.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: 1,80×1,70 cm; gr. – ok. 0,10 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzona płytka i fragment jednego zaczepu obejmującego ramę
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7056/2
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 84–85, 292, tabl. XVIII:184.

Dane dodatkowe