Przedmiot
Ostroga
Chronologia
faza B1-B2
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Krzesłowata ostroga żelazna. Uszkodzone jedno ze skrzydeł i bodziec. Przepalona (?). Podstawa lekko wysklepiona, klepsydrowata, z nieznacznie łukowato wygiętymi krawędziami. Bodziec prawdopodobnie stożkowaty z nasadą zdobioną głębokimi żłobkami. Na każdym ze skrzydeł pojedynczy nit z główką na spodniej stronie podstawy o kształcie zbliżonym do owalnego. Typologia: zbliżona do
Roman IIc.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
wys. (razem z nitami) – 2,40 cm; rozpiętość kabłąka – 3,00 cm; szer. skrzydeł – 2,20 cm; wys. bodźca – 1,40 cm; śr. bodźca u podstawy – 0,90 cm; śr. główek nitów – 0,70–0,90 cm
Waga
Stan zachowania
uszkodzone jedno skrzydło i bodziec
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8591
Literatura

Juściński M. 2009, Ostrogi z Gródka nad Bugiem, in: H. Taras, A. Zakościelna (eds.), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, Lublin, 321–322, ryc. 1:1.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 90–91, 332, 334–336, ryc. 89:200, tabl. XIX:200.

Dane dodatkowe