Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Ostroga
Chronologia
schyłek B2 po fazę B2/C1-C1a
Kultura
przeworska
Szczegółowa charakterystyka

Kabłąkowa, masywna ostroga żelazna. Brak jednego zaczepu. Przepalona (?). Kabłąk lekko fasetowany, średnio wysklepiony, w profilu płasko-wypukły, zbliżony do daszkowatego. Ramiona zwężające się w kierunku zaczepów. Podstawa bodźca płytkowata. Bodziec stożkowaty, w przekroju okrągły, wyraźnie asymetryczny. Zachowany zaczep w postaci poprzecznego wałeczka. Typologia: najbliższa do Jahn typ 70–71 (Knebelsporen) i Ginalski typ F2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
wys. – 4,50 cm; przybliżona rozpiętość kabłąka – 5,50 cm; wys. bodźca – 1,80 cm; podstawa bodźca – 1,70×1,50 cm; dł. zaczepu – 1,10 cm, śr. – 0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak jednego zaczepu
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8590
Literatura

Juściński M. 2009, Ostrogi z Gródka nad Bugiem, in: H. Taras, A. Zakościelna (eds.), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, Lublin, 322–323, ryc. 1:2.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 90–91, 330–332, ryc. 88:201, tabl. XIX:201.

Dane dodatkowe