Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Ostroga
Chronologia
fazy C2-C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Ostroga żelazna. Zachowane ramię wygięte półkoliście, w przekroju trójkątne, zakończone guziczkowatym zaczepem. Kabłąk wyraźnie poszerzony u podstawy kolca, być może pierwotnie z ornamentowaną krawędzią, z pozostałością dodatkowego punktu mocowania, najprawdopodobniej haczyka. Kolec profilowany z owalnymi wypłaszczeniami po przeciwległych stronach i wałeczkiem umieszczonym w 2/3 wysokości, oddzielającym szczyt od części zasadniczej. Typologia: Giesler typ Leuna, wariant F. Kokowski grupa III.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
brak danych
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
żelazo
Wymiary
wys. zachowana – 5,90 cm; wys. kolca – 1,20 cm, śr. u podstawy – 0,90–1,00 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak jednego ramienia
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8588
Literatura

Juściński M. 2009, Ostrogi z Gródka nad Bugiem, in: H. Taras, A. Zakościelna (eds.), Hereditas praeteriti. Additamenta archaeologica et historica dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, Lublin, 323–324, ryc. 2:1.

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 90–91, 336–337, ryc. 90:202, tabl. XIX:202.

Dane dodatkowe