Przedmiot
Zawieszka (?)
Chronologia
późny okres rzymski / wczesna faza okresu wędrówek ludów
Kultura
czerniachowska
Szczegółowa charakterystyka

Lita zawieszka (?) ze stopu miedzi, kształtem nieznacznie przypominająca kotwicę. W części środkowej dwa otwory o zróżnicowanych średnicach, umieszczone jeden nad drugim; przez górny, mniejszy, przewleczony cienki, odkształcony drut z nawiniętymi na siebie końcami. Kolejne dwa otwory, w tym jeden zasklepiony, na końcu ramion. „Zgięcia” obu ramion obustronnie pogrubione i profilowane.

Miejscowość
Obrowiec
Stanowisko
44 (AZP 87–93/71)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
(bez zawieszki z drutu): 3,00×1,50 cm; gr. części płaskiej – ok. 0,10–0,17 cm, pogrubionej – 0,59 i 0,65 cm; dł. drutu – 2,00 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8236
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 180–181, 306–307, 309, 312–314, ryc. 77:466, tabl. XLII:466.

Dane dodatkowe