Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Paciorek
Chronologia
faza B2/C1–C1a – C2
Kultura
kultura wielbarska/grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Paciorek podłużny o przekroju kolistym z jasnożółtego, półprzezroczystego szkła. Typologia: zbliżony do Tempelmann-Mączyńska XV.139.

Miejscowość
Siedliszcze - okolice
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
dł. – 1,14 cm, śr. – 0,61 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
topienie, technika nawijania
Nr inwentarzowy
MH/D/162/11
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B., Hyrchała A. 2021, Siedliszcze – Umgebung, Gem. Dubienka, Kr. Chełm, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 241 (LCH–5–3/0.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 202–203, 314–315, 318, ryc. 78:514, tabl. XLVIII:514.

Dane dodatkowe