Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza (B2b) - B2/C1-C1a
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka silnie profilowana, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce wycięty karb do przytrzymania górnej, niezachowanej cięciwy. Kabłąk rozszerzony w górnej części, płaski od spodu, w przekroju trójkątny, z grzebykiem umieszczonym w części środkowej. Grzebyk niski, płaski od spodu z trzema słabo wyodrębnionymi żeberkami, rozdzielonymi dwoma płytkimi, miejscami słabo czytelnymi rowkami. Na końcu nóżki profilowany guzek zakończony spiczasto. Typologia: A.IV. Dąbrowska odmiana mazowiecka, typ 2Ab.

Miejscowość
Czerniczyn
Stanowisko
32 (AZP 88–94/114)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi - CL 20644
Wymiary
dł. – 4,00 cm, szer. kabłąka w górnej części – 0,80 cm, powyżej grzebienia – 0,58 cm, grzebienia – 0,77 cm, poniżej grzebienia – 0,76 cm, guzka – 0,53 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8245
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 40-41, 234, 237, 377, ryc. 14:10, tabl. II:10.

Dane dodatkowe