Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Fragment zapinki kuszowatej z podwiniętą nóżką, zapewne dwudzielnej, ze stopu miedzi. Zachowana nóżka z dolną częścią kabłąka i małym fragmentem igły zasklepionym w pochewce. Kabłąk dość szeroki, zapewne profilowany, z dużym, czworobocznym i niezdobionym polem metopowym w dolnej części. Nóżka krótka, profilowana, z prostokątną, niezdobioną metopą w górnej części; poniżej metopy w przekroju trójkątna. Zaczep pochewki blaszkowaty, bardzo szeroki, zawinięty na tylną stronę kabłąka; w miejscu wyprowadzenia z pochewki i w przedniej części ozdobiony czterema wąskimi żłobkami imitującymi zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172; prawdopodobnie Szter et al. grupa III.

Miejscowość
Starosiele
Stanowisko
brak danych
Gmina
Dubienka
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,60 cm; szer. kabłąka – 0,56–0,60 cm, nóżki – 0,42–0,50 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7093
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 204–205, 222, 249, 266–267, tabl. XLVIII:525.

Dane dodatkowe