Przedmiot
Paciorek
Chronologia
B2-[B2/C1-C1a-C2]-D
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Połowa paciorka krążkowego z czerwonego, nieprzezroczystego szkła z bardzo małym kanałem otworu. Typologia: zbliżony do Tempelmann-Mączyńska III.54.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
szkło
Wymiary
śr. – 0,77 cm; gr. – 0,29 cm
Waga
Stan zachowania
fragmentaryczny - brak połowy paciorka
Sposób wykonania
topienie, technika nawijania
Nr inwentarzowy
MH/A/8162
Literatura

Mucha A. 2021, Gródek nad Bugiem, Gem. Hrubieszów, Kr. Hrubieszów, in: M. Gładysz-Juścińska, A. Kokowski, B. Niezabitowska-Wiśniewska, Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum – Polen – Band 4: Lublinerland, Kraków–Lublin, 129 (LHR–3–5/29.1).

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 80–81, 318, ryc. 78:160, tabl. XVI:160.

Dane dodatkowe