Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Wisiorek w kształcie topora
Chronologia
od fazy C2 po wczesne fazy okresu wędrówek ludów
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Wisiorek w kształcie topora ze stopu miedzi, z nieznacznie uszkodzonymi krawędziami. Płaski, szeroki, z łukowato uformowanym ostrzem. Uszko długie, wąskie, zakończone trójkątnie. Typologia: zbliżony do Kokowski typ 2.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi - CL 20649
Wymiary
dł. – 2,80 cm; szer. maksymalna – 1,90 cm
Waga
Stan zachowania
nieznacznie uszkodzone krawędzie
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8307
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 79–80, 307, 312–313, 378, ryc. 76:159, tabl. XVI:159.

Dane dodatkowe