Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Fragment przedmiotu ze stopu miedzi w postaci wtórnie (?) zagiętej, wydłużonej i owalnie zakończonej blaszki odchodzącej od wąskiego i profilowanego trzpienia, w przekroju czworobocznego.

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
41 (AZP 88–93/64)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. w zachowanym stanie – 2,90 cm; szer. blaszki maksymalna – 1,00 cm, trzpienia – ok. 0,30 cm; gr. blaszki – ok. 0,13 cm, trzpienia – 0,40 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny - końcówka trzpienia jest odłamana i nieznacznie odgięta
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/4793
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 190–191, 354, ryc. 105:487, tabl. XLIV:487.

Dane dodatkowe