Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza C3
Kultura
grupa masłomęcka
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka kuszowata z podwiniętą nóżką, dwudzielna, ze stopu miedzi. Brak igły. Sprężyna 12-zwojowa osadzona na osi zabezpieczonej profilowanymi nakładkami z szerokiej taśmy. Kabłąk szeroki, taśmowaty, w przekroju w części środkowej w przybliżeniu trapezowaty, pierwotnie prawdopodobnie łukowato wygięty; profilowany, z czworobocznymi, nieozdobionymi polami metopowymi w górnej i dolnej części. Krawędzie kabłąka między metopami delikatnie fasetowane. Nóżka zwężająca się ku końcowi; profilowana, z nieornamentowaną (?) metopą w górnej części. Zaczep pochewki lekko uszkodzony, blaszkowaty, szeroki i zawinięty na tylną stronę kabłąka, w przedniej części ozdobiony dwoma żłobkami – jednym zachowanym fragmentarycznie – imitującymi zwoje drutu. Typologia: A.VI/1.172. Szter et al. grupa IIIA.

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
70 (AZP 88–93/146)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20659
Wymiary
dł. – 5,60 cm, sprężyny – 3,40 cm; szer. kabłąka – 0,66–0,79 cm, nóżki – 0,40–0,60 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny - brak igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/4771
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 192–193, 222, 249, 266–267, 340, 343, 378, ryc. 40:488, tabl. XLIV:488.

Dane dodatkowe