Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi – przetopiony i silnie odkształcony. Ciężki. Wydłużony, nieregularny, z wydzielonym krótkim odcinkiem wyglądającym jak powyginana, stopiona i przywarta do siebie blaszka. Na spodniej (?) stronie wzdłużne, wąskie zgrubienie. Być może stopiona nóżka zapinki z pełną pochewką.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
1C (AZP 87–94/1)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. – 3,00 cm; szer. – ok. 1,00–1,20 cm; gr. – ok. 0,40–0,64 cm
Waga
Stan zachowania
przetopiony i silnie odkształcony
Sposób wykonania
odlew, kucie (?)
Nr inwentarzowy
MH/A/9139
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 60-61, 354, tabl. XII:104.

Dane dodatkowe