Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Przedmiot ze stopu miedzi (?)
Chronologia
schyłek okresu rzymskiego - wczesna faza okresu wędrówek ludów/okres nowożytny (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Przedmiot ze stopu miedzi (?), pozłacany. Lity. Przypominający sprzączkę o ramie kolistej. „Rama” w przekroju półokrągła, z niewielkimi zgrubieniami/wypustkami rozmieszczonymi naprzeciw siebie. Większe zgrubienie przedłużone w nieruchomy pseudokolec, u podstawy uformowany na kształt dwóch stykających się ze sobą „oczek”, na końcu lekko spiczasty.

Miejscowość
Cichobórz
Stanowisko
46 (AZP 88-94/84)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi (?), pozłacany
Wymiary
śr. „ramy” – 2,00–2,10 cm, dł. pseudokolca – ok. 1,60 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8914
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 38-39, 354, ryc. 105, tabl. II:8.

Dane dodatkowe