Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
faza B2/C1
Kultura
wielbarska
Szczegółowa charakterystyka

Zapinka pochodna od silnie profilowanych, dwudzielna, tzw. kolankowata, ze stopu miedzi. Brak sprężyny i igły. W płytce na główce pozostałość żelaznej osi sprężyny i wycięcie/karb do przytrzymania górnej cięciwy, niezachowanej. Na główce również mały, wąski grzebień z poprzecznym, miejscami słabo czytelnym żłobkiem. Kabłąk w górnej części w przekroju trójkątny, poniżej kolankowatego przegięcia – w przybliżeniu półokrągły. Z lewej strony kabłąka, u podstawy grzebienia, niewielka dziurka – pozostałość po nieudanym odlewie (?). Nóżka prosta o zbliżonej szerokości na całej długości z bardzo słabo czytelnym poprzecznym rowkiem (?) na końcu. Typologia: najbliższa A.V.132.

Miejscowość
Małków
Stanowisko
42 (AZP 90–95/170)
Gmina
Mircze
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20653; żelazo
Wymiary
dł. zachowana – 4,10 cm; szer. kabłąka – 0,40–0,49 cm, grzebienia – 0,64 cm, nóżki – 0,42 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna - brak sprężyny i igły
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8215
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 166–167, 221, 244–247, 377, ryc. 22:427, tabl. XXXVI:427.

Dane dodatkowe