Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Rama sprzączki
Chronologia
późny okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Mały fragment bocznej części ramy sprzączki ze stopu miedzi. Szeroki, od spodu gładki, od góry profilowany z krawędzią wewnętrzną pogrubioną, zewnętrzną – wydzieloną na kształt wąskiego i niskiego wałka. Typologia: prawdopodobnie Madyda-Legutko grupa B (typ 8?).

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: 1,90×1,20 cm; szer. ramy – 0,50–0,72 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7057/2
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 84–85, 287–288, 292, tabl. XVIII:183.

Dane dodatkowe