Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Zapinka
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Górna część kabłąka zapinki kuszowatej, dwudzielnej, ze stopu miedzi. W otworze w dużej i masywnej płytce na główce pozostałość osi sprężyny. Kabłąk nieprofilowany, w przekroju owalny, prawdopodobnie łukowato wygięty. Typologia: być może A.VI.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
w pobliżu Huczwy
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,50 cm; szer. kabłąka – 0,45 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/7058/2
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 84–85, 223, tabl. XVIII:182.

Dane dodatkowe