Przedmiot
Skuwka sprzączki
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Prostokątna skuwka sprzączki ze stopu miedzi. Zachowana jedna płytka z otworami po czterech symetrycznie rozmieszczonych nitach i fragmentarycznie dwa zaczepy obejmujące ramę.

Miejscowość
Teptiuków
Stanowisko
13 (AZP 86–95/61)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
zachowane: 2,00×1,40/1,50 cm; gr. – 0,07 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletna
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8240
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 188–189, 287–288, 292–294, ryc. 64:480, tabl. XLIII:480.

Dane dodatkowe