Przedmiot
Skuwka z zawieszonym pierścieniem
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Skuwka z zawieszonym pierścieniem ze stopu miedzi – element pasa. Zakończenie części mocującej uformowane trójkątnie z zachowanym nitem. Pierścień z okrągłego w przekroju drutu. Typologia: Madyda-Legutko odmiana 2 (?).

Miejscowość
Teptiuków
Stanowisko
13 (AZP 86–95/61)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. całkowita – 4,30 cm, skuwki – 2,70 cm; szer. skuwki – 0,40/0,70 cm; śr. pierścienia – 1,80 cm; światło nitu – ok. 0,17 cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8239
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 188–189, 295, 301–302, 344–345, ryc. 69:481, tabl. XLIII:481.

Dane dodatkowe