Przedmiot
Okucie/aplikacja
Chronologia
okres rzymski / wędrówek ludów (?)
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Okucie/aplikacja ze stopu miedzi – prawdopodobnie element pasa. Zachowane w około 1/2. Wykonane z cienkiej blaszki, łukowato wygiętej, z fragmentarycznie zachowanymi dwoma nitami. Krawędzie blaszki delikatnie fasetowane. Pierwotnie zapewne kształtem zbliżone do półksiężyca (lunuli) z trzema nitami umieszczonymi na dwóch przeciwległych końcach i pośrodku.

Miejscowość
Gródek
Stanowisko
29 (AZP 86–94/205)
Gmina
Hrubieszów
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi
Wymiary
dł. zachowana – 2,50 cm, rekonstruowana – ok. 6,00 cm; szer. – 0,90–1,10 cm; gr. – 0,13–0,16 cm; dł. nitów zachowana – 0,33 i 0,26 cm
Waga
Stan zachowania
niekompletny - brak 1/2 okucia
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/8300
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 78–79, 295, 304, 307, ryc. 71:158, tabl. XVI:158.

Dane dodatkowe