Drukuj
Wyjdź
Przedmiot
Szczypczyki
Chronologia
okres rzymski
Kultura
Szczegółowa charakterystyka

Szczypczyki ze stopu miedzi, z ramionami – do około 2/3 długości – długimi, prostymi i wąskimi, dalej silnie, łopatkowato rozszerzonymi, z lekko odkształconymi zakończeniami. Nieco powyżej poszerzenia ramion obejma („suwak”) wykonana z szerokiej taśmy z nałożonymi na siebie końcami. Typologia: zbliżone do Beilke-Voigt typ III szczypczyków miniaturowych.

Miejscowość
Terebiń
Stanowisko
70 (AZP 88–93/146)
Gmina
Werbkowice
Województwo
lubelskie
Surowiec
stop miedzi – CL 20660
Wymiary
dł. – 6,15 cm; szer. powyżej obejmy – 0,36–0,44 cm, końca ramion – ok. 1,10 cm; wymiary obejmy – 0,74×0,43  (szer. taśmy) cm
Waga
Stan zachowania
dobry
Sposób wykonania
odlew
Nr inwentarzowy
MH/A/4772
Literatura

Niezabitowska-Wiśniewska B. 2021, Młodszy okres przedrzymski, rzymski i wędrówek ludów – materiały do dziejów Kotliny Hrubieszowskiej / Late pre-Roman, Roman and Migration periods – materials for the history of the Hrubieszów Basin, in: B. Niezabitowska-Wiśniewska, A. Hyrchała, B. Bartecki (eds.) Odkryte. Odzyskane. Ocalone. Kolekcja zabytków z młodszego okresu przedrzymskiego, okresu rzymskiego i wędrówek ludów ze zbiorów Muzeum im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie / Unearthed. Recovered. Saved. A collection of late pre-Roman, Roman and Migration period artefacts from the Rev. Stanisław Staszic Museum in Hrubieszów, Hrubieszów, 192–193, 338, 340–343, 377, ryc. 93:489, tabl. XLIV:489.

Dane dodatkowe